Azocor 6

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: Fomet spa

Azocor 6 je organsko dušično gnojivo sa postupnim otpuštanjem tvari.

Primjena:

Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura.

Sastav:

N 6-7%; P2O5 1,2-1,8%; K2O 1- 1,5%; C 31-34%; organska tvar 58- 63% 

N P K C
7,00% 1,80% 1,50% 34,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Fomet spa