Aegis Sym Pastiglia

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM PASTIGLIA cjepivo s mikoriznim gljivicama Glomus intraradices i Glomus mosseae, karakterizira perzistentnos na korijenu biljke i visoka djelotvornost. Ekskluzivni sojevi spomenutih mikoriznih gljivica primijenjeni u vrijeme sadnje ili presađivanja osiguravaju dugovječnost simbioze kroz čitav životni ciklus biljke.

  • Organsko gnojivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizno cijepivo u tabletama.
  • Organski nosač = 20%, ukupno mikorize = 300 spora/tableta, od toga Glomus intraradices = 150 spora/tableta, od toga Glomus mosseae = 150 spora/tableta, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, ormulacija = tableta.

 

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Italpollina spa