Aegis Sym Agrilla

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM ARGILLA sastoji se od spora i hifa gljivica Glomus intraradices i Glomus mosseae koje imaju veliki afinitet prema korijenju biljke. Micelij gljivice sljubljuje se s korijenom biljke te se uzajamno ispomažu. U toj suradnji i biljka i mikroorganizmi imaju koristi, tvoreći mikorizu. Pripravak sadrži organske tvari i bakterije rizosfere koje povećavaju biološku aktivnost i plodnost tla.

  • Organsko gnojivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizno cjepivo, formulacija za potapanje cijepova i sadnica.
  • Organski nosač = 60%, ukupno mikorize = 50 spora/g, od toga Glomus intraradices = 25 spora/g, od toga Glomus mosseae = 25 spora/g, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, formulacija = prašivo crvene boje za pripravu gela, veličina čestica = manje od 1 mm.

 

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Italpollina spa