YaraMILA 20-14-7

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Yara

YaraMILA 20-14-7 (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno gnojivo sa mikroelementima namenjeno za osnovno i predsjetveno gnojenje, ali se može koristiti i za prihranu usjeva za vrijeme vegetacije.

YaraMILA gnojiva imaju visok sadržaj aktivnih elemenata, pa se može ostvariti harmonična obskrba usjeva svim potrebnim hranijvima, što rezultira zdravijim stanjem usjeva i optimalinijiom potrošnjom vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno opskrbljuju biljke sa potrebnim hranljivim elementima.

Trenutno oslobađanje hranjiva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje istovremenu upotrebu Yara mineralnih gnojiva sa sjetvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i kemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.

N P K
20,00% 14,00% 7,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Yara