Yara VITA<sup>TM</sup> Gramitrel, folijarno gnojivo

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Yara

Yara VITA TM Gramitrel, folijarno gnojivo. Proizvod razvijen za postizanje vrhunskih rezultata u odgoju strnih žita i trava. 

Jesenji tretman je za poboljšanje kondicije usjeva do 2 lit/ha. Doza primjene u proljeće je 2 do 4 l/ha od faze bokorenja do kada je moguće odrediti drugo koljence, slijedeći tretman je u fazi zastavičara, najkasnije do mliječne zriobe u količini 1-2 lit/ha i pomaže kvaliteti i boljoj oplodnji.

Količina vode 200-400 l/ha.

NAZIV PROIZVODA USJEV: lit. ili kg/ha broj tretiranja
Yara VITATM Gramitrel strna žita 3-5 1-2

 

N Cu Zn Mg Mn
61,00% 50,00% 80,00% 250,00% 130,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Yara