Yara Mila Universal

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Yara

Yara Mila Universal složeno je kompleksno mineralno dušično – fosforno - kalijevo gnojivo sa sekundarnim hranjivom.

Odlikuje ga visok sadržaj aktivnih tvari, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdjevanje usjeva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cijele vegetacije.

Zahvaljujući kemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdijevati biljke hranljivim tvarima. Trenutno oslobađanje hranjiva nakon unošenja u tlo, omogućuje upotrebu YARA MILA gnojiva neposredno prije ili istovremeno sa sjetvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik (okrugao). Granule su optimalne tvrdoće, ne sljepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvaliteta ne mijenja tokom transporta i skladištenja. Namijenjena su za osnovno i predsjetveno gnojenje, kao i prihranu ratarskih, povrćarskih, voćarskih i cvjećarskih kultura, kao i vinograda.

N P K S
15,00% 15,00% 15,00% 5,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Yara