UREA N 46

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Petrokemija d.d.

Urea je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku. Najzastupljenije je gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina. Koristi se u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupnu pretvorbu amidnog dušika u amonijski i nitratni u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima u tlu. Urea u jesenskoj osnovnoj gnojidbi služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, te aktivaciju organskog dušika iz tla. sadržaj dušika 46 %

  • sadržaj biureta do 1 %
  • sadržaj vlage do 0,5 %
  • čestice 0,5-3 mm najmanje 96 %

Ureom se prihranjuje većina biljnih kultura - osim šećerne repe. Urea nam pruža priliku da vrlo jednostavno na samom gospodarstvu napravimo tekuće dušično gnojivo za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Treba napomenuti da je urea lako topljiva. Teoretski se u 1l vode može otopiti kilogram uree.U praksi se relativno lako i brzo otapa 25 - 30 kg uree u 100 litara vode što potpuno zadovoljava, jer samo neke kulture, strne žitarice i travnjaci, podnose tako visoke koncentracije dušika, dok sve ostale zahtjevaju niže koncentracije. Stoga navodim ispitane i preporučljive koncentracije otopine UREA za različite kulture.
 

KULTURA KONCENTRACIJA KULTURA KONCENTRACIJA
Žitarice do 30 % Mahune 0,3 - 0,6 %
Livade do 30 % Krastavci 0,5 - 1,0 %
Kukuruz 0,6 - 6,4 % Rajčica 0,4 - 0,7 %
Uljana repica do 30 % Paprika 0,5 - 0,7 %
Šećerna repa do 4,5 % Celer 0,8 - 2,4 %
Krumpir do 5,0 % Mrkva / peršin 1,2 - 3,0 %
Vočnjaci 0,5 - 2,0 % Kupus 0,8 - 1,6 %
Maslina 3 - 5 % Salata 0,6 - 1,0 %
Vinova loza 0,7 - 1,0 % Luk 1,6 - 2,5 %
Lubenica do 0,5 % Cikla 1,5 - 2,0 %


Nižim koncentracijama prihranjuju se mlade i nježne biljke, a s odmicanjem vegetacije koncentracije se povečavaju. Folijarna primjena otopine uree daje posebno dobre rezultate u sušnom razdoblju naročito na Mediteranu i tamo gdje nije moguće navodnjavanje. Ureom se u većini slučajeva može prihranjivati putom lista, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

N
46,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Petrokemija d.d.