Urea 46%

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: HIP Azotara Pančevo d.o.o.

Urea ili karbamid je nakoncentriranije dušično gnojivo u čvrstom stanju. Sadrži dušik u amidnom obliku koji u zemljištu, procesima nitrifikacije, prelazi u amonijačni i nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim djelovanjem.

Biljne vrste i tip zemljišta kojima je namijenjeno:

  • Za potpunu dušičnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtjevima biljaka i fizikalno-kemijskim osobinama zemljišta.
  • Količina primjene: od 100 do 300 kg/ha preko zemljišta za potpunu ishranu useva u toku godine ili za dopunsku ishranu preko lista (folijarno) s rasponom koncentracije 0,5-2%.

Vrijeme primjene:

  • U osnovnoj gnojidbi zemljišta (50 do 100 kg/ha), predsjetveno (100 do 300kg/ha) ili u prihranjivanju (100 do 200 kg/ha), a folijarno u toku intenzivne vegetacije.

Način primene:

  • Preko zemljišta, ravnomjerno raspršivanjem po cijeloj površini, a potom miješanje s zemljištem pri osnovnoj ili predsjetvenoj pripremi zemljišta.
  • Za prihranjivanje ozimih usjeva površinski dok su temperature zemljišta ispod 100C, a za prihranjivanje jarih useva preporučuje se inkorporacija gnojiva u zemljište.

Broj tretiranja u toku godine:

  • 1-3 puta preko zemljišta ili 1-2 puta u slučaju folijarne primene.

Mogućnost nepovoljnog delovanja: U predloženim količinama i predloženom načinu primjene ne mogu se ispoljiti nepovoljni utjecaji.

Pri upotrebi većih količina UREE (vise od 100 kg/ha) sa sjemenom - startno, može doći do određenih negativnih posljedica na mlade biljke.
 

N
46,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: HIP Azotara Pančevo d.o.o.