Superfosfat

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Karakteristike i prednosti gnojiva Superfosfat:

 Karakteristika superfosfata proizlazi iz činjenice da je fosfor otopiv u vodi preko 95% i odmah dostupan biljci. Sumpor povoljno utječe na kemijske procese u tlu i na samu ishranu biljaka.

Zbog lake topljivosti superfosfat se primjenjuje osobito kada biljke brzo trebaju fosfor, npr. u stadiju razvoja i sl. Superfosfat se dobro veže na čestice tla, pa se može obradom i dublje unositi u tlo, a kako se u vodi lako otapa, može poslužiti i za ovršnu gnojidbu. Česta je praksa da se 2/3 superfosfata zaore u tlo kod osnovne obrade, a ostalih 1/3 zatanjura se prije sjetve/sadnje. Superfosfat ima široku primjenu i može se upotrebljavati za sve kulture.

P S
19,00% 29,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Siriac S.R.L.