Sulfika SNP

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Klofač spol. s r.o.

SULFIKA SNP se koristi u jednogodišnjim ratarskim kulturama, kao i u višegodišnjim nasadima za prevenciju pojave nedostatka sumpora i/ ili fosfora. Taj nedostatak je često latentan. Nedostatak sumpora već od najranije faze rasta i razvoja biljke utječe na kvalitetu i količinu prinosa. Na nedostatak fosfora biljke su najosjetljivije u fenofazi cvatnje i početka tvorbe sjemena.

Najbolje vrijeme primjene SULFIKE SNP je rana razvojna faza kulture i vrijeme intenzivnog porasta, kada će i fungicidno djelovanje ovog gnojiva bolje doći do izražaja.

DOZE PRIMJENE:

  • Uljana repica:

1. primijeniti 2,5 kg/ha u fenofazi intenzivnog porasta

2. primijeniti 2,5 kg/ha u fenofazi butonizacije

ili jednokratna primjena 5 kg/ha u fenofazi intenzivnog porasta.

  • Ozime žitarice:

1. primijeniti 2,5 kg/ha u vrijeme busanja

2. primijeniti 2,5 kg/ha u početke vlatanja

ili jednokratno primijeniti 5 kg/ha u vrijeme busanja.

  • Kukuruz: jedna ili dvije primjene u dozi od 5 kg/ha kod veličine biljaka preko 3 lista.
  • Suncokret: primjena 5 kg/ha u fazi intenzivnog porasta

MIJEŠANJE:

SULFIKA SNP može se miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja, prije svega s fungicidima i regulatorima rasta. Može se primjenjivati i u kombinaciji s KAN-om ili otopinom uree u slučaju veće potrebe usjeva za dušikom. Ne preporučuje se miješanje sa lisnim gnojivima koja sadrže magnezij i kalcij, kao ni sa uljnim preparatima u obliku uljnih formulacija.

PAKIRANJE: na tržište dolazi u PVC pakiranju od 1, 10, 20 i 50 kg težine.

SKLADIŠTENJE: čuvanje u originalnom pakiranju u suhom i zatvorenom skladištu, odvojena od ljudske i stočne hrane, kod temperature od 50 do 250 C, zaštićena od direktnog sunca i smrzavanja.

N P S
5,00% 15,00% 25,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Klofač spol. s r.o.