Proteoboom

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Proteo International

Proteoboom je mineralno gnojivo na bazi NPK sa mikroelementima.

Proteoboom sadrži:

  • ukupni dušik (N) 20%, nitratni dušik 4,4 %, amonijski dušik 3%, amidni 12,6%;
  • fosforov oksid P2O5 20%, kalijev oksid K2O 20%;
  • bor (B) 0,01%, željezo (Fe) 0,02%, mangan (Mn) 0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cink (Zn) 0,002%

Proteoboom je mineralno gnojivo sa visokim sadržajem NPK, namijenjeno folijarnoj ishrani i fertirigaciji. Zbog visokog sadržaja makroelemenata možemo ga koristiti i kao osnovno gnojivo.
Upotrebljavamo ga uglavnom za pospješivanje rasta u ranim razvojnim fazama kod voćaka i vinove loze, a kod određenih kultura i u svim ostalim fazama vegetativnog rasta.

Upozorenje:

  • Izbjegavati prskanje po vjetrovitom i vrućem vremenu.

Kompatibilnost:

  • Sredstvo je kompatibilno sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa visoko alkalnim sredstvima, sredstvima koja sadrže bakreni sulfat i mineralna ulja.

 

N P K Fe B Zn Mn
20,00% 20,00% 20,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Proteo International