Profert Mara + Bor

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: VitaFlora

Profert Mara+Bor je složeno tekuće NPK gnojivo sa sekundarnim hranjivom i mikrohranjivima.

Profert™ Mara + Bor primjenjuje se u 2% koncentraciji, odnosno 2 litre na 100 litara vode. Po jednom hektaru preporuča se 400 litara rastvora (8 litara PROFERT™ MARA + BOR sa 400 litara vode). U tijeku vegetacije preporučuju se tri aplikacije.

Izuzetno dobri rezultati se postizu u voćarstvu i vinogradarstvu ako se primijeni u toku cvatnje i kod šećerne repe u toku cijele vegetacije.

N P K Fe B Cu Zn Mn Ca
7,80% 5,90% 3,40% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 1,90%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: VitaFlora