Profert Mara

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: VitaFlora

Profert Mara  je složeno mineralno NPK gnojivo sa sekundarnim hranjivom i mikrohranjivima.

Osobine PROFERT™ MARA:

  • omogućava mnogo brze usvajanje hranjiva..
  • smanjuje pH vode u vrijednosti od 5,6-6,5 optimalno za usvajanje hranjiva.
  • može se miješati s insekticidima i fungicidima kako bi povećala njihovu efikasnost.
  • možemo koristiti u visokim koncentracijama bez rizika uništavanja biljnih stanica.

Profert Mara je kompletna biljna hrana za folijarnu prihranu.

Tip gnojiva:

  • Slozeno tekuće mineralno dušično-fosforno-kalijevo gnojivo sa sekundarnim hranjivom i mikrohranjivima

Naziv gnojiva unutar tipa:

  • Otopina NPK (Ca) 7,8-5,9-3,4 (1,9) s mikrohranjivima borom (B), bakrom (Cu), Željezom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo), cinkom (Zn)
N P K Fe B Cu Zn Mn Ca
7,80% 5,90% 3,40% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 1,90%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: VitaFlora