Plantafol 10-54-10

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Valagro S.p.A Italija

Plantafol je kompletna serija NPK folijarnih gnojiva pojačana mikrohranjivima. Plantafol folijarna gnojiva rezultat su dugogodišnjeg istraživanja i razvoja, potpuno su sigurni za korisnike i kompatibilni sa svim agrokemikalijama. Svi proizvodi iz linije Plantafol pospješuju rast i razvoj kultura u svim razvojnim fazama. Zbog svojih sastojaka (kelatnih oblika mikroelemenata - EDTA kelata, dušika, fosfora i kalija) Plantafol pozitivno utječe na fiziologiju biljaka pružajući brzu i potpunu apsorpciju hranjivih tvari.

Plantafol linija sadrži različite količine dušika, fosfora, kalija, magnezija, sumpora i željeza. Mikroelementi su neophodni za odvijanje određenih metaboličkih procesa i isti mikroelementi mogu biti uključeni u više biljnih funkcija. Ti mikroelementi formiraju dijelove enzima, nosači su električni nabijenih molekula i formiraju elemente stanične regulacije.

Plantafol linija proizvoda uključuje proizvode bazirane na različitim sastojcima dušika, fosfora i kalija s konstantnim sadržajem mikroelemenata. Ti su mikroelementi biljci potrebni u malim količinama, ali su jako važni za metabolizam biljke.

Plantafol 10-54-10 formula bogata je fosforom, koji pomaže biljkama kod cvatnje i plodonošenja. Ovaj proizvod obično se primjenjuje prije i za vrijeme tih faza da smanji prekomjerni vegetativni rast.

Gdje i kada primijeniti Plantafol gnojiva?
  • kao nadopuna gnojidbi preko tla
  • za pojačavanje specifičnih aktivnosti biljke (cvjetanje, formiranje ploda, rast ploda i dozrijevanje)
  • pomoć biljci u stresnim situacijama (presađivanje, nepovoljni mehanički sastav tla, niske temperature, sušni periodi itd.)
Prednosti Plantafol linije folijarnih gnojiva?
  • potpuna i gotovo trenutna topivost
  • sva hranjiva dopiru u tkivo biljke, nema kristaliziranja na površini lista - to je moguće jer su svi mikroelementi u kelatnom obliku na bazi EDTA
  • ne sadrži otrovne elemente kao što su natrij i klor
  • ne stvaraju se naslage, talog i kamenac na opremi koja se koristi za prskanje
  • potpuno je siguran za usjeve
Upute za primjenu:

Folijarna primjena svakih 15 do 20 dana.

KULTURA VRIJEME PRIMJENE DOZA
Voće i vinova loza Tijekom vegetativnog razvoja i dozrijevanja. 250-300 g/100 l vode
Povrće Tijekom vegetativnog razvoja i dozrijevanja. 200-300 g/100 l vode
Ukrasno bilje Tijekom vegetativnog razvoja i dozrijevanja. 300-350 g/100 l vode
Industrijsko bilje Tijekom vegetativnog razvoja. 3-3,5 kg/ha
Žitarice, kukurz Tijekom vegetativnog razvoja. 1-1,5 kg/ha

 

N P K Fe B Cu Zn Mn
10,00% 54,00% 10,00% 0,10% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Valagro S.p.A Italija