Peters Professional Combi Sol Low B/Zn (6-18-36+3MgO+TE)

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: ICL Specialty Fertilizers (Everris)

Peters Professional Combi-Sol No B No Zn je posebno razvijeno vodotopivo gnojivo namijenjeno isključivo za biljke osjetljive na bor i cink, poput palmi i bromeliae. Posebno služi njihovim potrebama ishrane.

Peters Professional Combi-Sol No B No Zn je idealno vodotopivo gnojivo za primjenu u kombinaciji s kalcijevim nitratom (korištenjem sistema dva spremnika).

Combi-Sol No B No Zn ima povišene razine mikroelemenata koji, čak i razrijeđeni, daju savršene rezultate. Proizvod ima NK omjer 1:6 za poticanje izvrsnog, kompaktnog rasta biljke. Idealan je za korištenje kada voda za navodnjavanje sadrži visoki postotak dušika. Može se koristiti i kao potpuno gnojivo.

Prednosti proizvoda:

  • Sadrži NPK, magnezij i mikroelemente.
  • Idealan za biljke osjetljive na bor i cink.
  • Čista formulacija bez mješovitih tvari.
  • Brza reakcija biljke.
  • Posebno razvijen za biljke koje rastu na supstratu na bazi treseta.
  • Sadrži Petersovu jedinstvenu keliranu M-77 formulu.
  • 100% male vodotopive granule.

Peters Proffesional Combi-Sol No B No Zn se ne bi smio miješati s Peters Excel proizvodima. Kako biste bili sigurni da se proizvod potpuno otopi, pripremite otopinu 1-2 sata prije predviđene uporabe, dobro promiješajte ili koristite toplu vodu. Proizvod je potrebno dobro zatvoriti i držati na suhom.

Za konkretne preporuke, obratite se svom Everris savjetniku. Kako se okolnosti mogu razlikovati, a primjena našeg proizvoda je van naše kontrole, Everris neće biti odgovoran za bilo kakve negative rezultate.

Preporučena količina:

Kontinuirana ishrana                                      0.5 – 1.5 g/l
Povremena ishrana (npr. jedanput tjedno)       0.8 – 2.0 g/l

N P K Fe Cu Mg Mn Mo
6,00% 18,00% 36,00% 0,25% 0,02% 3,00% 0,06% 0,01%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: ICL Specialty Fertilizers (Everris)