Nutrimyr Thiols

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Italpollina spa

NUTRIMYR THIOLS je gnojivo s dušikom, magnezijem, sumporom i aminokiselinama biljnog podrijetla, posebno razvijeno za primjenu na grožđu u fazi zriobe.

  • Organsko-mineralno tekuće gnojivo N - Mg - S (16-4-8) za folijarnu primjenu.
  • Organska tvar = 12,0%, aminokiseline biljnog podrijetla = 7,5%.
  • pH = 5,1, specifična težina = 1,28 kg/L.

     

N Mg S
16,00% 4,00% 8,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Italpollina spa