Nutimyr Calcio - Magnesio

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Italpollina spa

NUTRIMYR CALCIO - MAGNESIO je tekuće organsko-mineralno gnojivo idealano za brzu i učinkovitu opskrbu biljke kalcijem, magnezijem, biljnim aminokiselinama i dušikom.

  • Organsko - mineralno tekuće gnojivo s kalcijem i magnezijem obogaćeno biljnim aminokiselinama za folijarnu primjenu.
  • Organski ugljik (C) = 3%.

     

N Mg Ca
8,00% 4,00% 8,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Italpollina spa