NPK 8-16-24

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Azotara Subotica d.o.o.

NPK 8-16-24 je složeno mineralno kruto gnojivo.

Primjenjuje se na zemljištima s manjim sadržajem kalija i za biljne vrste s većim zahtjevima za kalijem (krompir, šećerna repa, nasadi voćaka i vinove loze). Koristi se za osnovnu i predsjetvenu gnojidbu.

Način primjene:

  • Preko zemljišta, ravnomernim raspršivanjem granula po cijeloj površini za ratarske i povrtarske usjeve.
  • Za nasade voćaka i vinove loze lokalno (u trake ii redove ili oko stabala voćaka i vinove loze) ručno, poljoprivrednom mehanizacijom ili zrakoplovom.

Preporučene količine: 300-600 kg/ha godišnje, odnosno 3-6 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.

Način rukovanja i skladištenja:

  • Skladišti se i čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zaštićena od izvora topline, vlage ,atmosferilija i direktnogutjecaja sunca.
  • Maksimalna temperatura čuvanja je 32ºC.
  • Vrh stoga vreća mora biti udaljen najmanje 1m od krovne konstrukcije ili svjetlosnog izvora.
N P K
8,00% 16,00% 24,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Azotara Subotica d.o.o.