NPK 15-15-15

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Azotara Subotica d.o.o.

NPK 15-15-15 je složeno mineralno kruto gnojivo.

Primjenjuje se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, a koristi se za osnovnu i predsjetvenu gnojidbu.

Aplicira se preko zemljišta, ravnomjernim raspršivanjem granula po cijeloj površini ručno, poljoprivrednom mehanizacijom ili avionom.

Gnojivo dolazi u obliku granula, bez mirisa.

Preporučene količine: 300-600 kg/ha godišnje, odnosno 3-6 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta .

Način rukovanja i skladištenja:

  • Skladišti se i čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zaštićena od izvora topline, vlage, atmosferilija i direktnog utjecaja sunca.
  • Maksimalna temperatura čuvanja je 32ºC.
  • Vrh stoga vreća mora biti udaljen najmanje 1m od krovne konstrukcije ili svjetlosnog izvora.

 

N P K
15,00% 15,00% 15,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Azotara Subotica d.o.o.