Natura 24

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Fertil d.o.o.

Natura 24 je složeno NPK mineralno gnojivo formulacije 5-24-16 + 6% SO3.

Fertil gnojiva, zahvaljujući svojim svojstvima i različitim formulacijama, omogućavaju postizanje visokih gnojidbenih i posebno ekonomskih učinaka (uštede) u gnojidbi najrazličitijih biljnih vrsta, koje se uzgajaju na zemljištima koja su različito opskrbljena najvažnijim biogenim (NPK) makroelementima.

Fertil NATURA sadrži uravoteženu količinu elemenata dušika, fosfora i kalija te sumpora:

  • Dušik je u količini dovoljnoj za dobar početni razvoj biljaka.
  • Sumpor dobrom odnosu s dušikom pospješuje stvaranje proteina, podiže razinu pristupačnog fosfora, pospješuje izgradnju antifungalnih proteina važnih za odbranu biljaka od patogena pospješuje otpornost biljaka prema stresnim uvjetima.

Gnojidba omogućuje:

  • potrebna hraniva za pravilan rast i razvoj biljaka
  • dobru sinergiju različitih oblika fosfora
  • očuvanje pH zemljišta
  • ravnomjernu distribuciju hranjivih tvari
Natura 24

Gnojivo s naglašenim fosforom:

  • Može se koristiti za gnojenje različitih biljnih vrsta, osobito ozimih i jarih ratarskih (strna žita, kukuruz, suncokret, soja i dr.) i povrtarskih usjeva, koji se uzgajaju na zemljištima s manjim sadržajem lakopristupačnog fosfora.

Vrijeme primjene:

  • U jesen pred osnovnu obradu zemljišta.
  • Predsjetveno (u proljeće) ukoliko hranivo nije primjenjeno prije osnovne obrade.

Količina primjene:

  • 200-500 kg/ha u zavisnosti od opće plodnosti zemljišta (posebno od sadržaja lakopristupačnog fosfora), za potpunu ishranu fosforom i kalijem, kao i za djelomičnu ishranu dušikom, adekvatnu za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.
N P K S
15,00% 24,00% 16,00% 6,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Fertil d.o.o.