Multi-Micro Fe

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: HAIFA Chemicals

Multi-Micro Fe, folijarno gnojivo 

  • koristi se tamo gdje je uočljiv nedostatak željeza
  • preporučuje se za folijarnu gnojidbu, za kulture uzgajane na hidroponu, hortikulturne biljke, povrće, voćnjake, ratarstvo i ukrasno bilje
  • preporuka: 1-2 kg/ha, svakih 10-14 dana
     

 

Fe
6,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: HAIFA Chemicals