Magnesiogreeen Attivato

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Magnezij je za sve biljke životno važan element. Potreban je u tvorbi klorofila, za asimilaciju fosfora i drugih elemenata, za sintezu šećera, pektina… Sinergizam s mikroelementima u kelatnom obliku pospješuje djelovanje preparata. Upotrebljavamo ga za fertigaciju i za gnojenje preko lista. Sprečava pojavu nedostatka magnezija te pospješuje fotosintezu.

KOMPATIBILNOST: sredstvo Magnesiogreen Attivato može se miješati s uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, ali se preporučuje da se upotrebljava samo. Ne smije se miješati s proizvodima koji sadrže fosfor. Prije miješanja s drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

UPOZORENJE: Proizvođač jamči za kvalitetu proizvoda. Kako proizvođač ne može kontrolirati upotrebu tako za nju i ne može jamčiti. Pri tretiranju trebamo izbjegavati upotrebu pri visokim temperaturama. U slučaju požara treba upotrijebiti dosta vode. Sredstvo upotrebljavajte samo ako je potrebno. Ne prekoračujte preporučene količine.

B Cu Zn Mg Mn S
0,10% 0,10% 0,10% 16,00% 0,10% 33,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.