Klomag SNB

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Klofač spol. s r.o.

KLOMAG SNB prvenstveno se koristi u uzgoju šećerne repe, kupusnjača i uljane repice zbog povećanih potreba tih kultura za sumporom. Sumpor je vrlo važan u tvorbi masnih kiselina specifičnih za uljanu repicu. Preporuka je koristiti KLOMAG SNB u prije i nakon cvatnje zbog prisustva mikroelementa bora koji ima povoljno djelovanje na cvat i klijanje polena. Posebno dobre rezultate primjena bora postiže kod šećerne repe, gdje značajno podiže količinu šećera u korijenu. Nedostatak bora kod kupusnjača uzrokuje nekrozu lista i suhu trulež srca i stabljike. Kupusnjače imaju nadprosječnu potrebu za ovim hranjivom. Najbolje vrijeme primjene KLOMAG SNB je kraj vegetativne faze razvoja i prelazak u generativnu tj. tvorba glavica kod kelja i kupusa i cvata kod cvjetače i brokule.

DOZIRANJE:

  • Šećerna repa: primjena u dozi od 4 kg/ha u fazi 4-6 listova uz minimalni utrošak vode od 350 l/ha
  • Uljana repica:

1.primjena u dozi od 2 kg/ha u fazi intenzivnog rasta,
2.primjena u dozi od 2 kg/ha u fenofazi cvatnje

  • Kupusnjače: pred početak tvorbe glavica ili cvata jedna do dvije primjene u dozi od 4kg/ha
  • Suncokret: u fazi intenzivnog porasta primjena u dozi 4 kg/ha.

Gnojivo primijenjeno u višoj koncentraciji (1-5%) ima preventivno fungicidno djelovanje.

MOGUĆNOST MIJEŠANJA:

KLOMAG SNB se može miješati sa većinom sredstava za zaštitu bilja. Ne preporuča se miješanje sa lisnim gnojivima koja sadrže fosfor.

SKLADIŠTENJE:

KLOMAG SNB se mora skladištiti u originalnoj ambalaži u suhom i zatvorenom skladištu, odvojen od ljudske i stočne hrane na temp. od 50do 250C. Zaštiti ga od direktnog sunca i smrzavanja.

N B Mg S
12,00% 0,40% 20,00% 20,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Klofač spol. s r.o.