Klomag K

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Klofač spol. s r.o.

KLOMAG K koristi se kod kultura koje tijekom rasta i razvoja imaju povećane potrebe za magnezijem i kalijem (npr. krumpir, šećerna repa, pivarski ječam, kukuruz i sl.). Na krumpiru kod nedostatka magnezija i kalija dolazi do stvaranja tamnih mrlja na listu i gomolju u kojem je istovremeno i smanjen sadržaj šećera. Kod šećerne repe primjenom KLOMAG K dolazi do povećanja suhe tvari tj. sadržaja šećera u korijenu. Dobra opskrbljenost ovim hranjivima na pivarskom ječmu dovodi do poboljšanja kvalitete tj. do smanjenja sadržaja dušičnih tvari. Kod kukuruza primjena KLOMAG K povisuje sadržaj suhe tvari.

DOZIRANJE:

  • Krumpir: 2-3 primjene u dozi od 4 kg/ha u fazi porasta lisne mase
  • Šećerna repa: 1-2 primjene u dozi od 4 kg/ha u početku intenzivnog rasta
  • Ječam:

1. primjena 2 kg/ha u busanju,
2. primjena 2 kg/ha u fazi tvorbe vlati,
ili jednokratna primjena 4 kg/ha u vlatanju.

  • Kukuruz: 1 primjena u dozi od 4 kg/ha u 5. listu kukuruza.

MOGUĆNOST MIJEŠANJA:

KLOMAG K može se miješati sa fungicidima i insekticidima. Može se miješati i sa KAN-om i otopinom uree. Ne smije se miješati sa gnojivima koja sadrže fosfor. Gnojivo nema fitotoksičnog djelovanja.

PAKIRANJE: u PVC ambalaži od 1, 10, 20 i 50 kg težine.

SKLADIŠTENJE:

KLOMAG K se mora skladištiti u originalnoj ambalaži u suhom i zatvorenom skladištu, odvojen od ljudske i stočne hrane na temp. od 80do 300C. Zaštititi ga od direktnog sunca i smrzavanja

K Mg
2,50% 20,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Klofač spol. s r.o.