KAN 25%N

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: HIP Azotara Pančevo d.o.o.

KAN 25% je mineralno kompleksno gnojivo, koje dolazi u obliku granula.

Visok sadržaj lakopristupačnog dušika u skoro identičnom amonijačno-nitratnom obliku omogućava brzu opskrbu (i ishranu) biljaka ovim osnovnim makroelementom.

KAN je fiziološki neutralno gnojivo. Može se miješati sa svim fosfornim i kalijevim gnojivima.
Osobito povoljno djeluje na sadržaj proteina u žitaricama, čime povećava njihovu hranjivu vrijednost.

Biljne vrste i tip zemljišta:

  • Za potpunu dušičnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtjevima biljaka i fizikalno-kemijskim osobinama zemljišta.

Količina primjene: od 100 do 500 kg/ha, u zavisnosti od ukupnih potreba za potpunu ishranu usjeva.

Način primjene: Preko zemljišta, ravnomjerno rasipanjem po cijeloj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili s plitkom inkorporacijom u zemljište).

Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta preko zemljišta

Mogućnost nepovoljnog djelovanja: U predloženim količinama i predloženom načinu primjene ne može doći do nepovoljnog učinka na tretirane biljke.

N
25,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: HIP Azotara Pančevo d.o.o.