Inkabor CQ 17,4%

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Inkabor Sac.

Inkabor CQ 17,4% je folijarno gnojivo obogaćeno borom.

Bor ima nezamjenjivu ulogu u metabolizmu biljaka, poboljšava oplodnju, nakupljanje sladora i pomaže pri tvorbi obojenja jabuka, krušaka i vinove loze.

DOZE PRIMJENE:

  • Šećerna repa: 3,5-8 kg/ha - od stadija dvolista do pred zatvaranje redova, opravdana primjena pola doze u dva tretiranja.
  • Kukuruz: 2,5-4 kg/ha - od 3 lista do početka metličanja
  • Repice: 3,5-5 kg/ha - od visine 25 cm do završetka stvaranja pupova
  • Djetelina i lucerna: 1-2 kg/ha
  • Krumpir: 3-6 kg/ha - u cvatnji
  • Vinova loza: 2-5 kg/ha - u dva navrata 1. u stadiju tri lista 2. pred cvatnju
  • Jabuke, kruške: 2-6 kg/ha, od početka otpadanja latica
  • Kupus, celer, mrkva: 2-5 kg/ha, od stadija 4 lista uz veliki utrošak vode

Pri korištenju maksimalnih doza mora se obratiti pažnja na moguću sortnu preosjetljivost.

MOGUĆNOSTI MIJEŠANJA:

INKABOR CQ 17,4% B se može miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja. Preporuka je prije napraviti test podnošljivosti.

Kod miješanja, preporuča ga se dodati zadnjeg, nakon desetak minuta miješanja sredstava za zaštitu bilja.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati u originalnoj ambalaži na suhom mjestu, odvojeno od ljudske i stočne hrane, izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba. Nakon upotrebe oprati ruke.

PAKIRANJE: Papirnate vreće od 25 kg

B
17,40%