Hascon M10 AD

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Hascon M10 AD je visoko kvalitetno mineralno gnojivo koje zbog svog specifičnog sastava osigurava odličan odnos fosfora i kalija u biljci.

Utjecaj:

  • smanjuje internodije
  • poboljšava cvatnju i zametanje plodova
  • povećanje količine šećera, polifenola i antocijana
  • homogeno obojenje i dozrijevanje bobica i plodova te ranije dozrijevanje
  • spriječava prebujni vegetativni porast
  • spriječava pucanje plodova, jača je otpornost na smrzavanje
  • pospješuje lignifikaciju drvenastih dijelova u trajnim nasadima
  • pospješuje razvoj korjenovog sustava

KOMPATIBILNOST: sredstvo se miješa s uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, osim sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju. Izbjegavati miješanje sa sredstvima koja sadrže kalcij i cink. Ako se upotrebljava na većem broju vrsta i na većoj površini bilo bi dobro napraviti prethodno testiranje. Pri folijarnom tretiranju trebamo izbjegavati tretiranje pri visokim temperaturama. Prije miješanja sa drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

P K B Mn
15,00% 20,00% 0,10% 0,10%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.