Haifa Bonus

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: HAIFA Chemicals

Gnojivo Bonus NPK bazirano je kao Multi-K na kalij nitratu, s tim da u sebi još ima i dodatak fosfor. To je novi proizvod namijenjen za folijarnu primjenu.

Bonus formulacija gnojiva sadrži specijalni kemijski dodatak za bolje prijanjanje na lisnu površinu, poboljšava adsorpciju i dugotrajnu aktivnost.

Ovaj tip gnojiva djeluje na način da nakon folijarne aplikacije nakon zbog specijalnog kemijskog dodatka stvara male skupine gnojiva i prilijepi se na površinu lista. Kada zrak postane suh i vruć, kapi gnojiva se suše i ulazni kanal za gnojivo je privremeno zatvoren. Noću, kada se kondenzira rosa na lišću, gnojivo se ponovno otapa i hraniva ulaze kroz pore lišća. Sljedeći dan kada temperature porastu, hranivo se suši i čeka ponovni ulazak u lišće.

Unos gnojiva na takav način traje nekoliko dana, ovisno o teperaturi zraka i relativnoj vlažnosti. Može se miješati sa zaštitnim sredstvima.

N P K
13,00% 3,00% 44,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: HAIFA Chemicals