Foliarel 21% B

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Societa Chimica Larderello

Foliarel 21% B je borno gnojivo u praškastom obliku koji sadrži bor u obliku Na-borata. Koristi se za gnojidbu u tlo, preko lista (folijarna gnojdba) te u sustavima fertirigcije. Bor je važan element u metabolizmu biljaka, naročito u procesima oplodnje te sinteze i nakupljanja šečera, te rastu i dijeljnju stanica. Stoga je upotreba bora vrlo važna u uzgoju maslina, jabuka, jagoda, šećerne repe, cvjetače i brokule, te ostalih poljoprivrednih kultura.

Gnojivo je dostupno u pakiranjima od 100 grama, 1 kg, 5 kg i 20 kg, te time može zadovoljiti potrebe širokog broja poljoprivrednih proizvođača; od malih hobby do velikih profesionalnih proizvođača.

Prednosti gnojiva:

 • Bor u obliku Na-borata koje je vrlo dobre topljivosti u vodi
 • Visoki sadržaj bora (21% B)
 • FOLIAREL 21% B može se mješati sa zaštitinim sredstvima (osim za ekstremno kisele i alkalne otopine; optimalni pH interval otopine je 5,0-8,0)
 • Potiče sintezu šećera i nakupljanje šećera u plodovima
 • Važan element za pravilnu oplodnju, i razvoj plodova
 • Smanjuje odbacivanje plodova nakon cvatnje kod masline
 • Spriječava pojavu “koke i pilića” (pojava sitnih bobica) kod vinove loze

Sastav gnojiva:

 • 21% bora (B) – bor u obliku Na-borata

Napomena: Foliarel 21% B dobro se mješa sa većinom zaštitnih sredstava i vodotopivim gnojivima. Prilikom dodavanja u prskalicu dodaje se kao zadnji preparat. Ne preporuča se mješati sa više od dva zaštitna sredstva.

Gnojidba u tlo:

 • Šećerna repa: 5-10 kg/ha kod pripreme tla za sjetvu
 • Vinova loza i ostale drvenaste kulture: 5-7 kg/ha u proljetnoj obradi tla
 • Ljeska, orah: 5-10 kg/ha u jesenskoj gnojidbi (u mješavini sa NPK gnojivima)
 • Povrće: 4-6 kg/ha u pripremi tla za sjetvu/sadnju

Napomena: Prije određivanja doze gnojdbe u tlo, potrebno je provesti analizu tla na količinu bora. Dodavanje visokih količina bora u tlo, mogu se izazvati efekti toksičnosti kod poljoprivrednih kultura.

Fertigacija:

 • 2-5 kg/ha, 1-2 tretmana tijekom uzgojnog ciklusa kulture
B
21,00%