Fitobor

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Europa Chemica Grupa d.o.o.

Fitobor je gnojivo za folijarnu primjenu i fertigaciju.

Folijarna primjena:

  • citrusi i voćke - 100 do 300 ml/100 l vode
  • povrće - 200 do 400 ml/100 l vode
  • cvijeće i ukrasno bilje - 100 do 300 ml/100 l vode
  • maslina i vinova loza - 150 do 300 ml/100 l vode
  • žitarice - 100 do 150 ml/100 l vode

Fertigacija:

  • citrusi i voćke - 2 do 3 l/ha
  • povrće - 2 do 4 l/ha
  • tropsko voće - 2 do 3 l/ha
B
11,20%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Europa Chemica Grupa d.o.o.