Basfoliar Aktiv

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Compo

BASFOLIAR AKTIV je posebno formulirano tekuće organsko-mineralno gnojivo za primjenu u poljoprivredi. Gnojivo sadrži visoku količinu fosfora (27% P2O5) i kalija (K2O) te sve važne mikroelemente (mangan, željezo, bakar, cink, bor i molidben) u helatiziranom EDTA obliku. Kalij se nalazi u obliku kalij-fosfita, spoja koji se folijarno brzo i lako usvaja, a potiče prirodnu otpornost biljke na bolesti (pogotovo plamenjaču). Gnojivo je obogaćeno ekstraktima morskih algi (Ecklonia maxima) koje sadrže fitohormone (auksine i citokinine koji potiču rast i razvoj biljke, posebice korijena), vitamine i aminokiseline.

Zbog svog specifičnog sastava BASFOLIAR AKTIV se preporuča primjeniti u svim stresnim uvjetima (niska/visoka temperatura, tuča, suša, intenzivni napadi štetnika i bolesti). Koristi se za sve poljoprivredne kulture. Osim folijarne primjnene, može se koristiti i kroz sustav natapanja (fertirigacija).

Prednosti:

  • Organsko-mineralno gnojivo sa visokim sadržajem fosfora (27% P2O5) i kalija (18% K2O).
  • Mikroelementi (Mn, Fe, Cu, Zn, B i Mo) u helatnom obliku (EDTA).
  • Kalij u obliku kalij-fosfita - fosfiti potiču prirodnu otpornost biljaka na biljne bolesti (plamenjača).
  • Sadrži ekstrakte morskih algi (Ecklonia maxima) – visoki sadržaj fitohormona, vitamina i aminokiselina.

Doza primjene:

FOLIJARNA GNOJIDBA: 2,0-3,0 lit./ha (koncentracija primjene 0,1-0,2%)

FERTIRIGACIJA: 6,0-8,0 lit./ha

Pakiranje gnojiva: Plastični kanister: 1 lit., 10 lit.

U sastavu sadržava i ekstrakt morske alge (Ecklonia maxima).

N P K Fe B Cu Zn Mn
3,00% 27,00% 18,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Compo