Principal Plus

Principal Plus kombinacija triju aktivnih tvari samo jednim prskanjem suzbija sve korove u kukuruzu, čak i u visokim fazama razvoja.
Ukoliko tražite najekonomičnije rješenje za zaštitu vašeg kukuruza, koristite Principal Plus.

Prethodni dokument

Sljedeći dokument


Partner

AgroChem MAKS d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6608 633, fax: +385 1 6608 632, e-mail: info@agrochem-maks.com web: http://www.agrochem-maks.com