DEKALB katalog hibrida 2018.

DEKALB kroz povijest stvara pametne inovacije koje pomažu proizvođačima da Posiju svoj uspjeh. U Europi je sve počelo devedesetih godina kada su se udružila oplemenjivačka istraživanja, dostupan genetski materijal i tehnologije iz vodećih europskih programa. Formiran je zajednički DEKALB oplemenjivački program posvećen da se poljoprivrednicima ponude visoko kvalitetni hibridi.

Prethodni dokument

Sljedeći dokument


Partner

DEKALB Hrvatska

Ozaljska 136, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: [email protected] web: http://www.dekalb.hr/