Hibridi peradi

Hibridi peradi

<p>Industrijalizacijom peradarske proizvodnje, koja je uslijedila zbog povećanih potreba za peradarskim proizvodima, dovela je do stvaranja visokoproduktivnih <strong>hibrida</strong>. Na njima se bazira dana&scaron;nja peradarska proizvodnja. Od najpoznatijih hibrida za proivodnju jaja bijele ljuske u svijetu se koriste Hysex White, Lohmann White, ISA White, Hy Line W i drugi. Nesilice za proizvodnju jaja bijele ljuske u prosijeku godi&scaron;nje proizvode od 300 do 330 jaja. Hibridi za proizvodnju jaja smeđe ljuske su ISA Brown, Lohmann Brown, Hysex Brown, Hy Line B i drugi. Proizvodnja jaja u hibrida sa smeđom ljuskom kreće se od 290 do 320 jaja godi&scaron;nje. Te&scaron;ki linijski hibridi koji se koriste za proizvodnju mesa odlikuju se brzim prirastom i dobrim iskori&scaron;tenjem hrane. Od poznatih te&scaron;kih hibrida koji se uzgajaju kod nas možemo izdvojiti Ross, Lohmann, Cobb, Hubbard, Hybro i Arbor Acres.</p> <p>Intenzivna proizvodnja purećeg mesa također se bazira na uzgoju hibrida. Poznati linijski hibridi pura su Nicholas, Jonson, Hybrid te BUT.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi