Rapska ovca

Rapska ovca

<p><strong>Rapska ovca</strong> ili &scaron;kraparica. Uzgaja se na otoku Rabu gdje je i nastala. &Scaron;kraparica je lokalni naziv jer se u potrazi za hranom zavlači između stijena. Uzgaja se zbog mesa&nbsp;te je dosta sitna pasmina. Ovnovi su većinom rogati. Bijele je boje s mogućim crnim ili smeđim mrljama. Ovce su težine oko 35 kg, a ovnovi 58 kg. Mliječnost je također izrazito skromna i iznosi svega 80 do 100 litara u 150 dana laktacije.&nbsp;</p>

Baza stočarstva - Tekstovi