Paška ovca

Paška ovca

<p><strong>Pa&scaron;ka ovca</strong> je ovca nastala na otoku Pagu gdje se i danas uzgaja. Ona je zapravo križanac između autohtone otočne pramenke s merinom iz &Scaron;panjolske i bergama&scaron;ke ovce iz Italije. U početku se koristila za vunu a danas se uzgaja prvenstveno za proizvodnju mlijeka kojeg otočani prerađuju u poznati punomasni tvrdi ovčji sir -&nbsp;Pa&scaron;ki sir. Ovaj sir je poznat i cijenjen ne samo u Hrvatskoj nego i izvan granica RH. Uslijed specifičnih agroklimatskih uvijeta, posebnosti biljnog pokrova, mnogobrojnih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja, ovaj sir posebnog je okusa. Laktacija joj traje 165 dana i u tome periodu daje oko 131 kg mlijeka. U stadima koja se muzu, janjad se kolje vrlo mlada, starosti mjesec dana, masom od 8 do 15 kg i randmanom od 60%. Ove ovce su vrlo otporne, a nekad su bile prepu&scaron;tene same sebi i nije se vodilo previ&scaron;e brige oko njihove hranidbe, smje&scaron;taja i drugih zootehničkih uvjeta. Ipak sve većom popularizacijom Pa&scaron;kog sira briga o njima je kod većine ovčara sad znatno bolja.</p>