Lička pramenka

Lička pramenka

<p><strong>Lička pramenka</strong> je na&scaron;a autohtona pasmina formirana na području Like i Gorskog kotara. Izrazito otporna i prilagodljiva pasmina. Visina grebena ovaca je u prosjeku 60 cm, a dužina trupa 68 cm. Tjelesna masa ovaca je oko 50 kg, a ovnovi su vi&scaron;i, duži i teži. Prinos vune kreće se od 1 do 1,5 kg, a debljina vunskih niti je u prosjeku 36,75 &mu;m. Od 100 ovaca dobije se 110 do 120 janjadi porodne mase od 3,2 do 3,4 kg. Laktacija ove pasmine traje oko 140 dana i daju 128 litara mlijeka sa prosječno 7,4% masti, 4,7% bjelančevina i 5% pepela. Na uzgojnom području uzgaja se pretežito zbog janjećeg mesa. Bilo je poku&scaron;aja oplemenjivanja ličke pramenke i to s vla&scaron;ićkom pramenko, europskim mesnim pasminama i australskim pasminama u cilju popravljanja proizvodnosti.&nbsp;</p>