Dubrovačka ovca (ruda)

Dubrovačka ovca (ruda)

Dubrovačka ovca - ruda uz Krčku ovcu je najugroženija autohtona pasmina naših krajeva. Uzgojno područje joj je bilo od Stona do Herceg Novog, manje u unutrašnjosti te na području Bosne i Hercegovine. Nastala je merinizacijom uvezenih ovnova i autohtonih ovaca. Težina ovaca je 45 kg, a ovnova 60 kg. Runo im je bijele boje, a finoća vunskih vlakana od 28 do 29 μm. Njezina vuna zbog finoće je bila vrlo cijenjena. Mliječnost je od 120 do 160 litara. Nažalost danas je ugrožena.