Dalmatinska pramenka

Dalmatinska pramenka

Dalmatinska pramenka je najbrojnija autohtona pasmina u Hrvatskoj. To je ovca koja je stoljećima uzgajana na području Velebita, Dinare, Svilaje, Kamešnice, Biokova, Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, Cetinjske krajine te na otocima posebno Braču, Visu i Hvaru. To je pasmina kombiniranih proizvodnih svojstava ali se uglavnom koristi za proizvodnju mesa. Većinom je runo bijele boje, dok su dalmatinske pramenke crnog, smeđeg i sivog runa rijetke. Ovce se u boljim uvjetima uzgoja janje tri puta u dvije godine, a janjci kada dostignu masu od 25 kg najpoželjniji su za ražanj. Ovce se uglavnom pripuštaju u jesen i janje od siječnja do ožujka kada brzo dolazi do bujanja vegetacije.