Hrvatski posavac

Hrvatski posavac

Hrvatski posavac je lakši tip hladnokrvnog konja i pripada skupini ranozrelih pasmina. Nastao je na području Hrvatske Posavine, sustavnim pretapanjem tadašnje populacije "buška" hladnokrvnim i manje toplokrvnim pasminama. Danas se pasmina uzgaja u čistoj krvi. Visine je od 140 do 150 cm, a od boja prevladava dorat, češće tamniji nego svjetliji. Ranije je korišten kao radni konj, a danas se koristi za rekreativno jahanje, hipoterapiju te kao dio hrvatske kulturne baštine.