Bordoška juha 20 WP – Manica

Eko proizvodnja  

Formulacija: WP (Močivo prašivo)
Količina djelatne tvari u %: 20,0 bakar hidroksid - kalcij sulfat kompleks
Datum registracije: 24.11.2006., registracija važi do: 31.12.2023.

Proizvodi:
    mysql error