Pregled prema aktivnim tvarima - Sulfamidi

Imaju više ciljanih mjesta i mehanizama djelovanja.