Winner Flow

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva WINNER FLOW je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/150
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG
Distributeri Genera d.d., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Zoksamid640156052-68-540,00 g/lec.europa.eu
Bakarni spojevi: Tribazični bakreni sulfat44.30612527-76-3 266,60 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Korištenje sredstva se preporučuje od faze zametanja bobica do 28 dana prije berbe. Sredstvo se koristi u količini od 2,5 do 2,8 l/ha, ovisno o pritisku bolesti. Preporučeni utrošak vode je 800-1200 l/ha. Sredstvo se koristi preventivno, prije pojave simptoma bolesti. Sredstvo se može koristiti maksimalno 2 puta tijekom vegetacije, s razmakom 8 do 12 dana između tretiranja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično na vinskim sortama vinove loze, ne utječe na vinifikaciju i ne mijenja kakvoću vina. Na stolnim sortama vinove loze kod primjene sredstva postoji opasnost od pojave mrlja na bobicama. Rizik od pojave rezistentnosti postoji kod aktivne tvari zoksamida. Kako bi se to izbjeglo, broj tretiranja u jednoj vegetaciji sa sredstvima koje sadrže zoksamid ograničeno je na maksimalno 3 puta na istoj površini. Miješanje sredstva s folijarnim gnojivima nije preporučljivo.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P101Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 30.6.2014.
Registracija važi do 1.7.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/15030.06.201401.07.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/15016.03.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/15025.01.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/15008.03.2019