Talendo

TALENDO je fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 20,00% Prokvinazid
Datum registracije 01.06.2016.
Registracija vrijedi do 31.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Du Pont
Distributeri

Aktivne tvari

Prokvinazid (20,00%)