Sumilex 50 FL

Proizvod Sumilex 50 FL više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 50,00% Procimidon
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sumitomo
Distributeri

Aktivne tvari

Procimidon (50,00%)

Botriticid sa izraženom sistemičnošću u zeljastih biljaka. Dozvolu ima za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi, jagodi i rajčici te za moniliju na koštičavom voću. LD50 6800 (mužjaci) i 7700 (ženke). S.O. = III. Kare...