Spandis

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SPANDIS je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu za zrno.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/550
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Prosulfuron57994125-34-5 40,00 g/kgec.europa.eu
Nikosulfuron709111991-09-4100,00 g/kgec.europa.eu
Dikamba851918-00-9400,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,5 kg/ha (40-50 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18) uz dodatak pomoćnog sredstva. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10-20 cm. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,5 kg/ha (40-50 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18) uz dodatak pomoćnog sredstva. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10-20 cm. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,5 kg/ha (40-50 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18) uz dodatak pomoćnog sredstva. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10-20 cm. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,5 kg/ha (40-50 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18) uz dodatak pomoćnog sredstva. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10-20 cm. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 1.9.2017.
Registracija važi do 31.12.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/55001.09.201731.12.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/55030.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/55017.02.2020