SINDOXA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SINDOXA je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/231
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
COEX HDPE/EVOH30,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH150,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Indoksakarb612173584-44-6300,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,085 kg/ha, uz utrošak vode 400-600 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od izduživanja devetog internodija stabljike do pred cvatnju (BBCH 39-59). Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 10 dana
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) u količini 0,125 kg/ha, uz utrošak vode 400-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja cvata (BBCH 53). Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 3 dana
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) u količini 0,125 kg/ha, uz utrošak vode 400-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja cvata (BBCH 53). Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H372Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 14.11.2019.
Registracija važi do 31.10.2021.