Misha 20 EW

MISHA 20 EW je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 20,00% Miklobutanil
Datum registracije 08.03.2016.
Registracija vrijedi do 31.05.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Miklobutanil (20,00%)

Fungicid s preventivnim, kurativnim a kod fuzikladija i eradikativnim efektom. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija pepelnice na jabukama, vinovoj lozi, ružama i krastavcima. LD50 2800. S.O. = III. Karenca:...