Maxim Star 025 FS

Kontaktno sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom ozimog i jarog ječma.

Proizvodu Maxim Star 025 FS je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 1,87% Fludioksonil , 0,63% Ciprokonazol
Datum registracije 13.09.2002.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fludioksonil (1,87%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...

Ciprokonazol (0,63%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...