Harpun

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva HARPUN je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u povrćarstvu i voćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/307
Vlasnik registracije Galenika-Fitofarmacija a.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja ovicidno, larvicidno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Piriproksifen71595737-68-1100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini 75 ml sredstva na 100 L vode (koncentracija 0,075 %), uz utrošak 1000-1500 L/ha vode, primjenom kod pojave prvih odraslih razvojnih stadija štetnika na biljkama, u fazi od pojave prvih pupova do zriobe plodova (BBCH 50-89). Dozvoljene su maksimalno 2 primjene sredstva tijekom vegetacije u razmaku između tretiranja 10-14 dana. Maksimalno dozvoljena količina sredstva kod jedne primjene je 1,125 L/ha.

Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini 75 ml sredstva na 100 L vode (koncentracija 0,075 %), uz utrošak 1000-1500 L/ha vode, primjenom kod pojave prvih odraslih razvojnih stadija štetnika na biljkama, u fazi od pojave prvih pupova do zriobe plodova (BBCH 50-89). Dozvoljene su maksimalno 2 primjene sredstva tijekom vegetacije u razmaku između tretiranja 10-14 dana. Maksimalno dozvoljena količina sredstva kod jedne primjene je 1,125 L/ha.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 91 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se za smanjenje populacije jabučnog savijača (Cydia pomonella) u količini 1 L/ha, uz utrošak 600-1000 L/ha vode, primjenom na početku odlaganja jaja štetnika, nakon cvatnje od fenološke faze kada su plodovi veći od 10 mm (opadanje plodova nakon cvatnje) do faze promjera ploda 40 mm (uspravni plodovi, BBCH 71-74). Dozvoljene su maksimalno 2 primjene sredstva tijekom vegetacije u razmaku između tretiranja 7-10 dana.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
mala kruškina buha
(Cacopsylla pyricola)
Primjena: Primjenjuje se za smanjenje populacije male kruškine buhe (Cacopsylla pyricola) u količini 1 L/ha, uz utrošak 600-1000 L/ha vode, primjenom na početku izlaska ličinki iz jaja (L1), najkasnije kada su ličinke u 3. razvojnom stadiju (L3), u fenološkoj fazi od bubrenja cvjetnih pupova do faze kada je većina latica otpala (BBCH 51-67). Dozvoljena je maksimalno 1 primjena sredstva tijekom vegetacije.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P271Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 31.8.2017.
Registracija važi do 31.12.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/30731.08.201731.12.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/30721.11.2019